Kompostéry

Domáce kompostovanie, alebo tiež domovej kompostovanie, je spôsob ktorým si domácnosť zvyčajne vyrába kompost z bioodpadov produkovaných v domácnosti a na záhrade. Zvyčajne je realizované v kompostéra, ktorý môže byť vyrobený z dreva, z pletiva, z plastu.