Koľko DLI potrebuje moja rastlina?

DLI neboli Denné Integrálne Svetlo - V jednoduchosti povedané: číslo, ktoré udáva, koľko svetla potrebuje rastlina "pohltiť" za jeden deň.

Teória DLI na úvod

DLI označuje integrál denného svetla, čo je zjednodušene celkové množstvo fotosyntetického svetla dodávaného rastlinám každý deň. Z technického hľadiska je to integrovaná hustota toku fotonov medzi 400 a 700 nm prijímaná v 1 metrovom štvorcovom metre (m²) za deň (d). Jednotka je mol · m – 2 · d – 1 alebo jednoduchšie mol / deň. Existuje dobrá korelácia medzi priemerným DLI a rastom rastlín, čo znamená, že rast rastlín sa pomerne lineárne zvyšuje so zvyšovaním DLI. Čím viac kvalitného svetla dodáte rastlinám, tým lepšie sa budú mať a oplatí Vám to v období kvetu.

Ako to využiť v praxi

Spočítajte si sami v našom DLI kalkulačke, či svetlo, ktoré plánujete zakúpiť na osvetlenie Vašich rastlín spĺňa DLI odporúčaný minimálny limit. Pri všetkých našich LED svetlách pre pestovanie uvádzame naše namerané PPFD hodnoty. Túto hodnotu zadáte do vyššie spomenutej DLI kalkulačky a vypočíta sa Vám hodnota DLI. Výslednú hodnotu porovnáte s tabuľkou nižšie a hneď viete, či máte dostatočne silný svetelný zdroj, alebo sa máte pozerať po výkonnejšom svetle pre rastliny.

Zjednodušená tabuľka DLI

Toto sú odporúčané hodnoty DLI pre plodiny pestované v kontrolovanom prostredí, kam patria komerčné skleníky, domáce pestiarne, growboxy, atď. Hodnoty sa môžu mierne líšiť v závislosti na tieni, druhu rastliny, prostredí (predovšetkým teplote a CO2).

Typ plodiny

Odporúčaný DLI  
(mol · m – 2 · d – 1)

Vegetatívne riezy (skoré) 4 - 6
Vegetatívne riezy (neskoré) 6 - 10
Sadivky (skoré) 6 - 10
Sadivky (neskoré) 10 - 15
Rastliny vyžadujúce tien (ročné a trvalky) 6 - 10
Listová zelenina 6 - 10
Korene pre zakoreňovanie 10 - 20
Cibuľoviny 6 - 14
Kvety cibuľovín 12+
Listová zelenina a bylinky 12+
Trvalé bylinky 12+
Kríky 12+
Plodné rastliny (ovocie/zelenina) 15+