Svetlo je základ, osvetlenie pre rastliny a všetko okolo

V tejto rubrike sa podrobne venujeme vedeckým aspektom osvetľovania rastlín, skúmame najnovšie trendy v oblasti osvetľovacích technológií a prinášame praktické rady pre optimálne využitie svetla pre rast a prosperitu rastlín.