Ako dosiahnuť dokonalú úrodu - krok za krokom.

Pestovanie rastlín

Základy Úspechu - Všetky Kroky, Ktoré by ste mali poznať

Každý pestovateľ a záhradkár sníva o tom istom - hojnej a dokonalej úrode, chutných a veľkých plodoch. Aby ste to dosiahli, musíte poznať všetky kroky pri pestovaní, byť si vedomí všetkých dôležitých aspektov, informácií, postupov a faktorov. Každá pestovateľská metóda ponúka odlišný potenciál. Ako môžete maximalizovať tento potenciál? Dnes si prejdeme všetky dôležité kroky a poskytneme vám takzvané "grow-how," ktoré vám pomôže dosiahnuť najlepšie výsledky pri pestovaní.

1. Organické a Minerálne Hnojivá - Výživa Rastlín

Existuje významný rozdiel medzi organickými a minerálnymi hnojivami, a musíte tento rozdiel poznať pre správne pestovanie rastlín. Všetko začína koreňmi. Aby rastlina mohla absorbovať rôzne živiny, musí sa v pôde uskutočniť mnoho procesov. Rastlina absorbuje živiny vo forme chelátov a rôznych iónov, ktoré vznikajú pôsobením pôdnych organizmov, húb, baktérií a chemických reakcií. Tieto prírodné procesy sa využívajú aj pri pestovaní vo substráte s organickými hnojivami. Baktérie premenia organické hnojivá na látky, ktoré sú pre rastliny použiteľné, a zvyčajne nemusíte riešiť elektrickú vodivosť (EC) ani pH. Naopak minerálne hnojivá (Canna Terra, Coco, Aqua) fungujú inak. Tieto dodávajú rastlinám živiny vo forme chelátov a iónov, ktoré korene okamžite využijú. Avšak u nich je potrebné starostlivo sledovať EC aj pH. 

2. Čo je EC?

EC, inak Elektrická Vodivosť, nám ukazuje vodivosť, ktorá stúpa v závislosti na tom, koľko solí je vo vode rozpustených. EC v kohútovej vode obvykle dosahuje 0,3 - 0,6 mS/cm. Stúpa pomocou minerálnych hnojív a prídavkov, napríklad Canna PK 13/14. 

3. Aký význam má pH?

PH hodnota je veľmi dôležitá, pretože určuje, koľko a či vôbec môže rastlina prijať živín. Jednotlivé živiny sú k dispozícii iba v obmedzenom rozsahu, konkrétne v rozmedzí pH 5,0 - 6,5. Keďže je prostredie veľmi kyslé, čo znamená, že hodnota pH je nižšia ako 5, rastlina nebude schopná prijať hořčík a vápnik. Naopak, ak je hodnota pH veľmi vysoká, rastlina nebude schopná využiť meď, mangan a železo. Ak je rastlina v rastovej fáze, udržujte pH v uvedenom rozsahu na vyššej hodnote a keď prejde do kvetinovej fázy, začnite ju mierne znížiť.

4. Teplota

Teplota je kľúčovým faktorom a musíme ju rozlišovať rôznymi spôsobmi. Teplota listov, vzduchu, v koreňovej oblasti a živného roztoku. Ak hovoríme o vnútornom pestovaní, pod svetlom je ideálna teplota 25-29 °C, a v tme 20 °C. Veľmi dôležitá je teplota listov, ktorá určuje, ako dobre rastlina dýchá a koľko vody prijímajú korene. Ideálna teplota v oblasti koreňov a živného roztoku je okolo 20 °C počas celého dňa. Čím je teplota vyššia, tým nižší je obsah kyslíka vo vode. Ale kyslík potrebuje rastlina prijať v oblasti koreňov.

5. Fotosyntéza

Je to chemická reakcia, počas ktorej si rastliny vytvárajú cukry, čo je zdroj energie dôležitý pre ich rast a vývoj. K tomu potrebujú oxid uhličitý, vodu a svetelné žiarenie s vhodnou vlnovou dĺžkou. Vedľajším produktom fotosyntézy je kyslík, ktorý rastliny potom vydýchajú. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť rastlinám maximálnu fotosyntézu - tým pádom svetlo, vlhkosť a čerstvý vzduch.

6. Svetlo

Ďalším veľmi dôležitým aspektom pri pestovaní je svetlo. Množstvo svetla, ktoré rastliny môžu zužitkovať, sa líši v závislosti od pestovateľskej metódy. V pôde je to menej než v kokosovej štruktúre alebo pri aeroponii. Mladé rastliny potrebujú menej svetla než hustý porast vysokých dospelých rastlín. Dôležité je aj farebné spektrum. Svetlo fotosynteticky aktívne (PAR) je svetlo v rozsahu 400-700 nanometrov. Ideálnym svetlom pre rastovú fázu je svetlo s červeno-modrým spektrumom, ktoré podporuje veľkosť listov a silu stoniek. Naopak, počas kvetinovej fázy je najlepšie použiť svetlo Far Red, ktoré má červené spektrum nad 700 nanometrov a stimuluje kvitnutie a tvorbu plodov. Vplyv svetla na rastovú a kvetinovú fázu je určený množstvom červeného a far red spektra.

pestovanie svetlo

7. Vzduch

Vzduch je často podceňovaný počas pestovania. V pestiarni musí byť neustále odvádzaný a privádzaný čerstvý vzduch. Rastlina potrebuje neustály a predovšetkým dostatočný prísun CO2, aby umožnila efektívnu fotosyntézu všetkým listom, a tým aj naplnila potenciálny výnos rastlín. Ak pestujete vo vnútri, musíte meniť vzduch každú minútu. Pre priestor s objemom dvoch kubických metrov by mohol stačiť ventilátor s prietokom 120 m³/hod. Veľmi dôležitý je samozrejme aj prúdenie vzduchu v okolí rastlín. 

8. Voda 

Veľmi podstatným faktorom je kvalita vody. Počas pestovania nás zaujíma tvrdosť vody a hlavne to, či je voda pre rastliny vôbec vhodná. Nevhodná voda môže obsahovať chemikálie, chloridy, sodík alebo ťažké kovy. Ak plánujete používať vodu z vlastnej studne, musíte si nechať vykonať detailnú analýzu. Ako rozlišujeme vodu?

pestovanie voda

  • Normálna voda (EC 0,4 - 0,5)
  • Mäkká voda (EC < 0,4)
  • Tvrdá voda (EC > 0,5)

Tvrdosť vody nemusí mať priamy vzťah k EC, ale v prípade vody z obecných vodovodov sa EC môže riadiť podľa nej. Vodu z vodovodu nechajte odstáť 12 hodín, aby z nej vyparovali chloridy. Vodu z povrchových zdrojov (jazero, dažďová voda) by sa mala používať iba na pestovanie vonku v zemi.

9. Zalievanie 

Zalievanie je rovnako dôležité ako všetky uvedené aspekty. Koľko vody dať rastlinám a ako často? Ak je substrát príliš suchý alebo naopak príliš premočený, môžu sa poškodiť korene vašich rastlín a celá úroda môže utrpieť. Hovorí sa, že jeden štvorcový meter pokrytý rastlinami potrebuje denne 4-6 litrov vody. Samozrejme, závisí to od teploty a vlhkosti prostredia. 

Kedy zalevať? Vtedy, keď rastlina vypije 50 % vody z predchádzajúceho zalievania. Ako to spoznať? Najlepšie je to podľa váhy - zvážte rastlinu s suchým substrátom a potom s mokrým. Druhý deň po zalievaní uvidíte na váhe rozdiel - zníženie hmotnosti.

10. Pozor na škodcov a choroby rastlín

Počas pestovania sa môžete stretnúť s rôznymi škodcami a rastlín môžu trápiť rôzne choroby. Dôležitejšia ako boj proti škodcom je predovšetkým prevencia! 

Ako spoznať, že je rastlina napadnutá škodcami? Dôkladne sledujte svoje rastliny, hľadajte rôzne škvrny, body, hlavne na listoch.
Nepodceňujte prúdenie vzduchu - plesne sa radi vyskytujú v stagnujúcom vzduchu a pri vysokej vlhkosti. 

11. Nedostatky Živín

Aby rastlina rastla správne, potrebuje dostatok živín. Nedostatok živín často spoznáte podľa listov - objavujú sa škvrny, mení sa farba listov, krútia sa a spomaľuje sa vývoj rastlín. Často ide najmä o veľmi vysoké alebo nízke pH v substráte, zlý klimatický podmienky alebo nedostatočné zalievanie. Keď sa na listoch objavia problémy, skontrolujte všetky možné príčiny a zmerajte pH substrátu. 

pestovanie živiny

12. Nikdy nemesajte značky hnojív a substrátov 

Môžete si tak narobiť problémy. Väčšina značiek má produkty vytvorené tak, aby sa navzájom dokonale dopĺňali a rastliny tak dostali správne množstvo živín vo všetkých fázach cyklu. Ak však použijete napríklad produkt Plagron Alga Grow a k nemu pridáte produkt BioBizz BioBloom, rovnováha sa naruší.