Čo je to Hydroponia?

Čo vlastne znamená pojem hydroponia?

Tento termín je zložený zo slov "hydro" (voda) a "ponos" (práca). Ide o formu pestovania, kde živný roztok priamo dodáva rastlinám živiny. V tradičnom pestovaní naopak baktérie a plesne rozkladajú organický materiál a uvoľňujú minerálne ióny, ktoré potom rastliny získavajú z vody prítomnej v pôde. Rastliny v každom prípade konzumujú ako primárnu výživu iba minerálne ióny, nie komplexné organické molekuly, ako je to u ľudí. Hydroponia teda nie je nejaká diametrálne odlišná alebo neprirodzená metóda pestovania. Všetky rastliny, či už sú v organickom substráte alebo vo 100% minerálnom hydroponickom systéme bez substrátu, nakoniec získavajú živiny z minerálov vo vode. Aký je teda rozdiel? V tom, že v hydroponii voda neustále cirkuluje, jediné výrazné straty tvorí voda spotrebovaná rastlinami a pravidelná výmena roztoku.

Paradoxne nie je voda kľúčom k úspechu

Hoci sú vo väčšine hydroponických systémov korene neustále udržiavané vlhké, nie je to voda, ktorá je kľúčom k úspešnej hydroponii, ale kyslík. Možno viete, že pri starostlivosti o izbové rastliny je jedným z najbežnejších problémov prelievanie. Voda nasáknutý substrát totiž bráni rastlinám prístup kyslíku k ich koreňom, ktorý potrebujú na život. Hydroponické systémy sa preto primárne zameriavajú na okysličovanie. Hydroponia prináša vysoký výnos, najmä vďaka okysličenému roztoku spolu s optimálnymi živinami. Ak ste zvyknutí na pestovanie v pôde, všetky hydroponické systémy vám pri správnom použití môžu ponúknuť masívny nárast výnosov a to bez toho, aby klesla kvalita.

hydroponia

Ako dosiahnuť úspešnú hydroponiu?

  • Všetko je predovšetkým o prostredí. Veľké teplo, zima a slabý alebo naopak silný prúd vzduchu môže vašu úrodu zničiť. Nechajte sa poradiť od predajcov a pestovateľov, ktorí vám pomôžu čo najlepšie prispôsobiť systém miestnym podmienkam.
  • Poznajte svoju vodu. Je potrebné v prípade tvrdej alebo mäkkej vody používať vhodné varianty živín. Univerzálne výživy nie sú dobrým výberom. Pre mäkkú vodu obsahujú málo vápnika, pre tvrdú vodu naopak obsahujú veľa vápnika.
  • Je potrebné získať kvalitné meracie prístroje. Kľúčové sú pre kvalitu živého roztoku hodnoty pH a EC. pH ukazuje, ako kyslý alebo zásaditý je živý roztok, EC (elektrická vodivosť) poskytne všeobecný ukazovateľ obsahu živín v roztoku.
  • Ideálna hodnota pH neexistuje. Každá rastlina preferuje inú hodnotu a pri každej hodnote je absorpcia niektorých minerálov lepšia alebo horšia. Odporúčame držať sa na nižších hodnotách obecnej stupnice pH 5,5-6,2. Hodnoty pH a EC odporúčame kontrolovať denne. Drobné výkyvy sú v poriadku, veľké alebo náhlé nie.
  • Pokiaľ ide o hodnotu EC, menej znamená v tomto prípade viac. Neustále zvyšovanie hodnoty EC vášho úrody nezvýši a navyše môže spôsobiť stres rastlinám. Ak chcete experimentovať, odporúčame postupovať veľmi pomaly. Ak na svojich rastlinách začnete pozorovať známky stresu, odporúčame hodnotu EC znížiť.

Prečo používať hydroponické živiny?