Meranie pH všetko čo potrebujete vedieť

Čo je to pH?

Koncentrácií vodíkových iónov sa bežne vyjadruje pomocou stupnice pH. Nízke pH zodpovedá vysokým koncentráciám vodíkových iónov a naopak. Látka, ktorá po pridaní do vody zvyšuje koncentráciu vodíkových iónov (a zároveň znižuje pH), sa nazýva kyselina. Látka, ktorá znižuje koncentráciu vodíkových iónov (a zároveň zvyšuje pH), sa nazýva zásada. Meranie pH sa vykonáva pomocou pH metra.

Aký kalibračný roztok pH mám použiť?

Vo všeobecnosti by ste mali vybrať kalibračný roztok na základe očakávaného pH vzorku. Ak očakávate, že pH vzorku bude 6 pH, použite kalibračné roztoky s hodnotou pH 4,01 a 7,01. Ak očakávate, že pH vzorku bude 8, použite roztoky 7,01 a 10,01.

Prečo sú moje pH hodnoty nepresné?

Medzi najčastejšie príčiny nepresného merania pH patrí napríklad:

 • Znečistený pH senzor brániaci správnej funkcii,
 • nekalibrovaný merací prístroj,
 • poškodenie sklenenej snímaciej baňky v pH sone (praskliny môžu byť ťažko viditeľné),
 • poškodenie iných častí elektrody, napríklad kábla.

Skúste vykonať nasledujúce kroky na odstránenie problému s meraním:

 • Krok 1

Skontrolujte detailne, či sonda nie je poškodená, ak ste našli poškodenie, vymeňte sondu.

 • Krok 2

Dokončite proces obnovy sondy:

 • Ponorte sondu do čistiaceho roztoku na 15-20 minút.
 • Prepláchnite
 • Ponorte ju do roztoku na skladovanie na 2-3 hodiny
 • Prepláchnite
 • Postupujte podľa kalibračného postupu pre váš merací prístroj
 • Skontrolujte vzorek znova
 • Mali by ste zaznamenať rýchlu odozvu a údaj v očakávanom rozsahu.

Ako spoznám, kedy mám vymeniť pH sondu?

Chýbajúca pH sonda postupne bude prezentovať výsledky a bude ťažko kalibrovať. Jednoduchý test môžete vykonať pomocou čistiacieho prostriedku na sklo s amoniakom a akýmkoľvek typom nealkoholického nápoja. Postup je nasledovný:

 • Krok 1: Zapnite merací prístroj alebo tester
 • Krok 2: Vložte sondu do nealkoholického nápoja. Nealkoholický nápoj je kyslý a mal by mať hodnotu v rozsahu 2,7 až 3,9 pH.
 • Krok 3: Potom vložte sondu do čistiaceho prostriedku s čpavkom. Čistiaci prostriedok na sklo je zásaditý a údaj by sa mal veľmi rýchlo posunúť nahor po stupnici až k bodu nad 10,0.

Ak sa údaj pohybuje pomaly nahor po stupnici, je čas zvážiť výmenu elektrody / meriča, ak nemá vymeniteľnú sondu.

Ako dlho by mala pH elektroda vydržať?

Postupom času sa všetky pH sondy a elektrody používaním a starnutím zhoršujú. Pri správnom skladovaní a údržbe je priemerná životnosť každej pH sondy alebo elektrody obvykle 12 až 18 mesiacov. Na všetky sondy a elektrody spoločnosti Milwaukee Instruments sa vzťahuje záruka 6 mesiacov.

Ako čistiť pH elektrodu

Zvyšky z práve meraného vzorku môžu ovplyvniť citlivosť snímacieho bubna a upchať prechod. To platí najmä v prípade, ak vzorka obsahuje veľké množstvo organických látok. Obvyklými príznakmi, že je potrebné elektrodu vyčistiť, sú pomalé, znesúšané alebo nepravidelné údaje. Mali by ste aktívne čistiť pH elektrodu pomocou čistiacich roztokov.

Môžem svoj kalibračný roztok pH použiť opakovane?

Ne, vyparovacím a kontamináciou sa zmes rýchlo mení a kalibrácia je nepresná.

Ako často by som mal vykonať kalibráciu pH?

Aby boli merania čo najpresnejšie, mali by ste vykonávať kalibráciu pred každým použitím. Väčšina prístrojov však kalibráciu veľmi dobre vydrží. Ak jednotku používate denne, potom ju kontrolujte raz denne. Ak získate údaj, ktorý je vyšší alebo nižší, než ste očakávali, potom skontrolujte kalibráciu a pomocou kalibračných roztokov ju opakujte.

Čo je to pH pufr?

Niektoré látky umožňujú roztokom odolávať zmenám pH po pridaní kyseliny alebo zásady. Takéto látky sa nazývajú pufry. Pufry sú veľmi dôležité, pretože pomáhajú organizmom udržiavať relatívne stálé pH.

Aká je výhoda elektrody s dvojitým prechodom?

U elektrody s dvojitým prechodom je menšia pravdepodobnosť upchatia, pretože druhý prechod je umiestnený vyššie v sone mimo kontaktu so vzorkom.

Aký je rozdiel medzi jednobodovou a dvoubodovou kalibráciou?

Jednobodová kalibrácia sa takmer vždy vykonáva v polohe 7,0. Jednobodová kalibrácia je v poriadku, ak skúmaná oblasť sa nachádza v neutrálnom pásme pH 5,5 až 8,5. Pre presnosť vo väčšine aplikácií však potrebujete dvoubodovú kalibráciu. Preto je väčšina prístrojov Milwaukee dodávaná s dvoubodovým kalibračným postupom a väčšina našich prístrojov je dodávaná s kalibračným roztokom 7,01 a 4,01.

Prečo má moja nová pH sonda okolo víčka nejaký druh soli?

Keď dostanete nový merací prístroj, je bežné, že sa okolo sondy nahromadí soľ. Soľ je spôsobená vyparovávaním skladovacieho roztoku počas prepravy. Stačí soľ opláchnuť a nechať sondu hodinu namočenú v kalibračnom roztoku 4,01 alebo vo skladovacom roztoku a potom postupujte podľa kalibračného roztoku....

Prečo by som mal pre skladovanie pH sondy alebo pera používať skladovací roztok a nie vodu alebo vodu DI.

Skladovací roztok je rovnaká chemická zmes ako referenčná hodnota v pH sondách Milwaukee, čo znamená, že referenčná hodnota ostane stabilná. Použitie skladovacieho roztoku sa dôrazne odporúča a pomôže predĺžiť životnosť vašej elektrody. 

Čo je to automatická teplotná kompenzácia (ATC)?

Hodnoty pH sa menia v závislosti na teplote. Napríklad vzorka s pH 7 pri 77 stupňoch Fahrenheita bude mať pH 7,08 pri 41 stupňoch Fahrenheita a pH 6,98 pri 140 stupňoch Fahrenheita. Túto odchýlku môžete upraviť buď manuálne, alebo si môžete nechať urobiť kompenzačnú úpravu automaticky zakúpením pH metra s ATC.

Viac informácií a produktov nájdete v kategórii meracej technika.