Meranie vodivosti EC - všetko čo potrebujete vedieť

Čo je to EC?

EC je skratka pre elektrickú vodivosť, čo je meranie schopnosti vodného roztoku viesť elektrický prúd. Meria sa pomocou malého elektrického prúdu tečúceho medzi dvoma sondami umiestnenými 1 cm od seba. EC, ako je známe, tečie rýchlejšie, keď je vo roztoku väčšie množstvo solí. Mikroprocesorová technológia škáluje meranie elektrickej vodivosti buď na mikrosiemensy alebo na milisiemensy.

Čo potrebujem k meraniu vodivosti?

Vodivosť je dôležitá v rade priemyselných odvetví a najmä v hydroponii. Čistá voda nevedie elektrinu. Roztoky živín sú plné nečistôt vďaka elektricky nabitým iónom živín. Meranie vodivosti vám umožní riadiť silu živného roztoku. Slabý roztok znamená, že rastlinám chýbajú kľúčové prvky pre rast. Nízka nameraná hodnota znamená, že musíte do roztoku pridať živiny. Vysoká nameraná hodnota môže viesť k popáleniu koreňov. Budete musieť pridať vodu, aby ste živný roztok zriedili. Meradlo vodivosti vám umožní riadiť sa údajmi, nie odhadmi.

Sú merania v mg/l a ppm rovnaké?

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o dve veľmi odlišné formy merania, ale nie je tomu tak. V oboch prípadoch ide o pomery, a aby ste zistili, ako sa vzájomne vyrovnávajú, je najjednoduchšie začať s ppm alebo časticami na milión.

  • Ako príklad uveďme, že sa snažíte určiť slanosť morskej vody a získate hodnotu 35 000 ppm; to jednoducho znamená, že na každý milión dielov vody pripadá 35 000 dielov soli.

Ako je to s mg/l? Liter vody (čo je metrická miera objemu alebo kapacity) váži 1 kilogram. To je 1 000 gramov.

  • Pre naše účely je 35 000 miligramov na liter rovnaká miera ako 35 000 častíc na milión.* Obe miery nám hovoria, koľko častíc (miligramov) je prítomných v každom milióne častíc (litrov).

V skutočnosti, aby tieto merania boli úplne rovnaké, musia byť vykonané s čistou vodou pri štandardnej teplote a tlaku. Väčšina testovacích prístrojov obsahuje funkciu automatickej teplotnej kompenzácie (ATC), ktorá tento rozdiel koriguje.

Musím kalibrovať svoje meradlo EC?

Všetky sondy EC sú ovplyvnené usadzovaním zvyškov a starnutím, preto ich treba kalibrovať, aby bola zachovaná ich presnosť. Všetci výrobcovia meradiel EC a testerov odporúčajú používať ich špecifický kalibračný roztok

Ako teplota ovplyvňuje EC?

Optimálna prevádzková teplota je 25°C. Malé zhoršenie presnosti sa prejavuje medzi 13°C a 29°C. Aby vám pomohli získať čo najpresnejšie merania, majú mnohé meracie prístroje EC zabudovanú automatickú teplotnú kompenzáciu (ATC). 

Ako mám skladovať svoju EC sondu?

Meradlo EC alebo TDS neskladujte v žiadnom type roztoku. Po použití jednotky EC alebo TDS opláchnite sondu buď vo vodovodnej alebo mydlovej vode, aby ste neutralizovali kyslú tekutinu, ktorá bola testovaná.

Viac informácií a produktov nájdete v kategórii meracej technika.