Substráty, zeminy, pôda - najčastejšie otázky a správne odpovede

1. Odkud pochází rašelina?

Rašelinu ťažíme v Bielorusku, čo je zdroj najkvalitnejšej a najlepšie rozloženej rašeliny na kontinente.

2. Čo je vrchovištná rašelina?

Je to rašelina zo severných oblastí, kde vzniká rozkladom rašeliníku. Pôda je tu tak kyselá, že okrem rašeliníka tu nie je vegetácia a teda ani zver, ktorá by ju spásala. Tým je zabezpečené, že rašelina neobsahuje klíčky buriny ani zvyšky uhynutej zveri. Je teda čistá z hľadiska prítomnosti bio a zoo patogénov a nie je nutné ju prepaľovať.

3. Čo je slatinná rašelina?

Pochádza z oblastí severnej Európy (Nemecko, Poľsko). Slatina je druh močiara, kde sa rozkladajú stromy, trávy, plevele a všetky organizmy, ktoré zde žijú, vrátane uhynulých zvířat. Je tedy kontaminovaná klíčkami buriny a živočišnými patogeny. Výrobci používajúci túto rašelinu sú nútení ju prepaľovať, aby sa patogénov zbavili.

4. Aký je rozdiel medzi černou a bílou rašelinou?

Biela rašelina pochádza z povrchových vrstiev rašeliniska. Je menej rozložená, kyslejšia a obsahuje viac vlákien. Rýchlo prijíma vodu, ale aj ju rýchlo uvoľňuje. Čierna rašelina je kvalitnejšia, staršia a dobre rozložená, neobsahuje vlákna. Hůře prijíma vodu, pomaleji vysychá. Po úplném vyschnutí je znovu téměř nezalitelná.

5. Prečo sa miešajú rašeliny v substrátoch?

Dôvodom je dosiahnutie rôznej štruktúry substrátu. Potreba rôznych druhov rastlín z pohľadu hospodárenia s vodou a vzduchom sa líši. Miešaním rašelín tak pripravíme optimálne prostredie. Napr. balkónové rastliny majú iný nárok na príjem a výdaj vody (hlavne v kvetináčoch), než má rastlina na záhone alebo izbová rastlina.

6. Prečo je vápno v substrátoch? 

Dôvodom je úprava pH (kyslosti pôdy). Rastliny potrebujú pre zdravý vývoj neutrálne pH (5-6), a toho dosahujeme pridaním dolomitického vápna k kyslej rašeline (pH 3-4).

7. Prečo neprepalujete rašelinu?

Pretože pracujeme výhradne s rašelinou vrchovištnou, ktorá neobsahuje plevele ani klíčky škodlivých mikroorganizmov. Nie je nutné ju teda dezinfikovať prepalovaním. Prepalovanie používajú výrobcovia spracovávajúci rašelinu slatinnú. Tým ničia nielen škodlivé, ale aj prospešné mikroorganizmy. Tieto potom musia dodávať do substrátov laboratórne. Životnosť laboratórnych organizmov je veľmi obmedzená.

Substráty od značky AGRO nájdete na našom e-shope

agrosubstráty

8. Prečo sú vaše substráty ploché, zatiaľ čo iní ich majú nadýchané?

Je to dané lisovaním substrátov pred expedíciou. Objem substrátu v plochom aj nadýchanom balení je rovnaký, ale ploché balenie sa lepšie skladuje na palete, ktorá pojme viac kusov a tak sa zlacňuje doprava a celkové logistické náklady. Vizuálny dojem plnosti vreca je teda daný mierou stlačenia pri výrobe a preprave. Liší sa u rôznych výrobcov. 

9. Prečo je u toho istého substrátu niekedy rôzna hmotnosť?

Príčinou je vlhkosť substrátu. Substráty majú na obale perforáciu, umožňujúcu ich lisovanie pri výrobe, a touto perforáciou sa pri skladovaní na nekrytom mieste dostáva dovnútra dažďová voda, ktorú substrát vsiakne a tým sa mení jeho hmotnosť.

10. Prečo je v taške menej substrátu, ako je deklarované na obale?

Údaj na obale platí v okamihu plnenia. Pri balení substrátu používame certifikovanú metódu objemu. Následné skladovanie a preprava vedú k zhutneniu obsahu vreca a následne, po rozbalení, sa môže zdať, že objem je menší, ako deklarovaný. Nie je tomu tak. Spotrebiteľ musí merať objem správne podľa normy a použiť normovanú metódu merania. Len presunutie do nádoby s známym objemom na meranie nestačí a nie je dôvodom na znepokojenie alebo reklamáciu. 

11. Prečo nemáte viac gramáží ako konkurencia?

Každý výrobca má určité radové produkty s stanoveným objemom alebo hmotnosťou. Jednak je to dané použitou technológiou výroby, a ďalej snahou o odlišenie sa na trhu, čo je jeden z nástrojov konkurenčného prostredia. Ďalším faktorom je tiež hmotnosť plnenia, aby bolo balenie ľahko manipulovateľné. A tiež hrá rolu určenie substrátu. Napríklad PROFIMIX nebalíme do tašiek menších ako 150 l, pretože je určený pre profesionálov, ktorí spotrebujú veľké množstvá substrátu. Kto chce menšie balenie, môže si kúpiť menšie. Príliš malé balenia eliminujeme. Napr. balkónové substráty o veľkosti 10 l sú príliš malé pre balkón s niekoľkými kvetinovými truhlíkmi a nie sú veľmi populárne.

12. Prečo sú substráty od konkurencie lepšie?

Odpoveď je rovnako nejasná ako otázka. Lepšie? V čom? Kto to hovorí? Ako to meria? Konkurencia na trhu existuje práve preto, aby si každý mohol vybrať, čo považuje za najlepšie. Porovnania tohto typu sú veľmi subjektívne. Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí. 

13. Prečo má konkurencia poctivejšie ťažšie substráty? 

Dôvodom je zloženie. My používame rašelinu a kôrový kompost v optimálnom pomere, zatiaľ čo konkurenčné substráty často obsahujú vyšší podiel kompostu na úkor rašeliny. Ide navyše o zelený kompost, ktorý je ťažší ako kôrový, je hustejší a tým pôsobí dojem poctivosti. Samotné rastliny sa však v komposte nedarí. 

14. Aký je rozdiel medzi kôrovým a zeleným kompostom, prečo pridávate do substrátov kôrový kompost?

Kôrový kompost vzniká rozkladom kôry z ihličnatých stromov na kompostárňe. Ide o riadený a kvalitatívne monitorovaný proces. Do substrátov sa pridáva ako významný zdroj organickej hmoty a živín. Neobsahuje pleveľné klíčky, preto sa neprepaluje. Kôrový kompost má rôzne frakcie, niekedy môže vyzerať aj ako kúsky dreva v substráte, čo je dané dosiahnutým stupňom rozloženia kôry počas kompostovania.

15. Čo je to supresivný účinok? 

Supresivita je schopnosť substrátu potlačiť pôsobenie patogénnych mikroorganizmov, najčastejšie húb (pliesní) vplyvom pôsobenia prospešných húb. Teda čím viac je v substráte prospešných húb, tým menej priestoru pre škodlivé pôsobenie dostávajú patogénne huby. My dosahujeme supresivity prirodzeným spôsobom tak, že vstupné suroviny (rašelina, kôrový kompost) neobsahujú patogénne huby v škodlivom množstve. Nedaríme teda prospešné huby laboratórne, ale využívame prirodzenú supresivnú schopnosť zdravých vstupných materiálov. 

16. Odporúčate AGRO záhradnícke substráty aj na výsev?

Neodporúčame z dôvodu vysokého hnojenia záhradníckeho substrátu. Výsevné substráty musia obsahovať veľmi málo hnojív, aby rastliny nezhoreli. Prečasovanie do záhradníckeho substrátu je však samozrejme možné. 

17. Je možné použiť univerzálne substráty na kyselinovité rastliny?

Možné to je, ale neodporúčame tento spôsob kvôli pôdnej reakcii. Univerzálne substráty majú vápnikom upravenú reakciu pH na neutrálnu hodnotu (5-6), zatiaľ čo kyselinovité rastliny potrebujú kyslú pôdu (3-4). Teda priamo rašelinu alebo špeciálny substrát pre kyselinovité rastliny. Zvyčajne ide o borovice, brusnice, azalky, vresy, rododendrony alebo hortenzie. 

18. Ak chcem pestovať jahody na balkóne, aký substrát použiť?

Pre balkónové použitie je správnou voľbou buďto AGRO Substrát na jahody (do kvetinových truhlíkov) alebo varianta toho istého substrátu nazvaná "Otoč a sadni", kde sa jahody pestujú priamo v obale substrátu. Ak vyžadujete pestovanie bez chémie, potom je najlepšou voľbou NATURA Substrát pre jahody a k tomu NATURA Hnojivo pre jahody. V každom prípade by ste nemali zabudnúť na správne zalievanie. Ani truhlík ani vak nie sú schopné hospodáriť s vodou tak dobre ako záhon. 

19. Na čo slúži perlit? 

Perlit vzdušní substráty a vďaka veľkému množstvu kapilárnych pórov pomáha hospodáriť s vodou. Stabilizuje vlhkosť v pôde, zlepšuje využívanie hnojív a prispieva k dobrej kondícii pestovaných rastlín. Odoláva vlhkosti, mrazu, mikroorganizmom a plesniam. Vo vybraných substrátoch AGRO CS je bežne pridávaný. 

20. Je vhodný záhradnícky kompost a záhradnícky substrát na zvýšené záhony?

Áno, oba substráty sú vhodné, nesmieme však zabudnúť na spodnú vzdušnú vrstvu napríklad z dreveného štiepky. Zvýšené záhony sa zvyčajne používajú na pestovanie bylín, šalátu, jahôd a ďalších jedlých plodov, preto odporúčame použiť kompost aj substrát z radu NATURA. Dosiahnete tak úrodu úplne bez použitia chémie, čo je ideálne pre jedlé plody. Plnenie zvýšeného záhonu by ste mali každoročne pred výsadbou premiešať a ľahko prepojiť vrstvu kompostu a substrátu a doplniť substrátom. Po zhruba 3 sezónach je vhodné vymeniť plnenie. Vrstvy čerstvého plnenia aktívne prispievajú k procesom rozkladu a vyvolávajúcim teplotné procesy, ktoré uvoľňujú živiny. 

22. V čom sú substráty NATURA iné? 

Základný rozdiel spočíva v ekologickej povahy substrátov. To znamená predovšetkým, že v substrátoch NATURA nie je žiadny kompost. Nahradili sme ho kokosovými vláknami. A ďalej vyhnojenie vykonávame hnojivami organického pôvodu. Nie Kristalónom, ako je to bežné u bežnej produkcie. 

23. Prečo z vášho substrátu vylietavajú muchy? 

Jedná sa o občasný jav, jeho príčinou je perforácia obalu počas výroby. Perforácia odvádza vzduch počas lisovania vreciek. Počas skladovania vonku sa hmyz dostáva do vreciek práve cez perforáciu. Naše substráty obsahujú živé pôdne mikroorganizmy, ktoré spolu s vlhkosťou a teplom v vreci podporujú množenie hmyzu. Tento jav je prejavom zdravej pôdy.