Nutričný plán pre hnojivá značky Advanced Nutrients

Čo všetko potrebujete na pestovanie s Advanced Nutrients?

Postačuje držať sa dávkovacej tabuľky. Prvá tabuľka je pre hobby pestovateľov a druhá dávkovacia tabuľka je pre tých skúsenejších alebo pre tých, ktorí chcú dosiahnuť najlepšie výsledky.

Sivou farbou sú označené základné hnojivá. Tiež je možné použiť Sensi Grow/Sensi Bloom alebo Connoisseur Grow/Connoisseur Bloom (dávkovanie je podobné ako u Grow, Micro a Bloom, nájdete ho na etikete).

Modrou farbou sú označené koreňové stimulátory.

Oranžová farba značí aditíva, ktoré pomáhajú zlepšiť vstrebávanie živín a tým zvyšujú potenciál vašich rastlín v zmysle výnosu.

Zelená farba je pre typické kvetové boostery, ako je napríklad najlepší kvetový stimulátor na trhu - Big Bud.

Fialová farba označuje aditíva, ktoré dodávajú rastline dôležité látky na zlepšenie chuti.

pH_Perfect_Grow_Micro_Bloom-GLOBAL_page-0001_1024x1024

pH_Perfect_Grow_Micro_Bloom-GLOBAL_page-0001_1024x1024