Kompletný sprievodca ochoreniami rastlín pri pestovaní v interiéri

Pestovanie rastlín v interiéri je skvelý spôsob, ako si vytvoriť príjemné prostredie doma alebo v kancelárii. Avšak, rastliny nie sú prirodzene imúnne voči rôznym chorobám, ktoré by ich mohli postihnúť. Bez ohľadu na to, či pestujete rastliny doma z ekonomických dôvodov, ako pestovanie papriky v kvetináči, pretože sú jednoducho lepšie a vychádza to lacnejšie než zo supermarketu, alebo ste vášnivý pestovateľ izbových rastlín a máte radi svoju domácu džungľu, tento článok vám pomôže predchádzať zníženej produkcií alebo úhynu rastlín kvôli infikovaniu chorobami. V tomto článku sa pozrieme na rôzne druhy ochorení, ktoré môžu postihnúť vaše rastliny, a ako ich liečiť alebo im priamo predchádzať.

10 Základných tipov pre prevenciu pred ochoreniami rastlín

 1. Kontrola nových rastlín: Používajte kvalitné (nevyčerpané) semená, pred pridaním novej klonu do pestovarne dôkladne skontrolujte, či už v tejto prvej fáze neprejavuje príznaky ochorenia.
 2. Správne zalievanie: Predchádzajte preliačeniu rastlín, čím zabránite príliš vlhkému prostrediu, v ktorom sa škodlivým plesňam darí.
 3. Dostatočné osvetlenie: Pre optimálnu fotosyntézu a rast rastlín je nutné zabezpečiť rastlinám dostatok svetla.
 4. Vetrané prostredie: Na zníženie vlhkosti a rizika plesní je dôležité udržiavať dobré vetranie a cirkuláciu vzduchu.
 5. Kvalitná pôda: Používajte sterilnú pôdu a substráty s dobrým odvodom nadbytočnej vlhkosti.
 6. Náradie a hygiena: Pri manipulácii s rôznymi rastlinami sterilizujte náradie a ruky, ktoré prichádzajú do kontaktu s rastlinami.
 7. Pravidelná kontrola: Pravidelne vykonávajte kontroly rastlín na príznaky chorôb alebo škodcov.
 8. Správne hnojenie: Dávajte pozor na prehnojenie v dobrej viere, že rastlíne pomáhate, a používajte hnojivá v odporúčaných dávkach.
 9. Presádzanie a orezávanie: Pravidelne vykonávajte presádzanie a odstraňujte mŕtve alebo postihnuté časti rastlín.
 10. Izolácia chorých rastlín: Choré rastliny rýchlo izolujte od zdravých, aby ste zabránili šíreniu ochorení.

Choroby rastlín, oboznámenie s tématom

Vedomie, že vaša rastlina má príznaky rastlinnej choroby, môže byť nepríjemné a stresujúce. Choroby môžu vážne ohroziť zdravie a prosperitu vašich rastlín. Môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú baktérie, vírusy, huby alebo škodcovia. Je dôležité včas rozpoznať príznaky a začať vhodnú liečbu. V horších prípadoch alebo neskorým riešením problému môže rastlina zahynúť, preto aj menšie zmeny na listoch beriete radšej do úvahy.

Prečo je dôležité byť dobre oboznámený s chorobami rastlín

 • Rýchla diagnostika: Ak budete oboznámení s všetkými bežnými chorobami rastlín, o ktorých sa v tomto článku dozviete, budete schopní rozpoznať chorobu a rýchlejšie môžete začať liečbu. Niektoré choroby sa rýchlo šíria a môžu postihnúť aj ostatné doteraz zdravé rastliny.
 • Prevencia šírenia: Niektoré choroby sa môžu ľahko prenášať na ďalšie rastliny v prostredí. Včasná diagnostika a izolácia chorých rastlín môže pomôcť zabrániť šíreniu.
 • Optimalizácia rastu: Zdravé rastliny rastú výrazne lepšie a produkujú viac kvetov a plodov. Ak poznáte možné príznaky chorôb, môžete podniknúť kroky na optimalizáciu podmienok pre rast.
 • Úspora nákladů: Niektoré choroby môžu byť v prípade zanedbania dlhodobého charakteru alebo dokonca fatálne pre rastliny, čo by vás nútilo ich nahradiť a to by vás stálo zbytočné náklady navyše.
 • Bezpečnosť: Niektoré choroby rastlín môžu byť nebezpečné aj pre ľudí alebo zvieratá, napríklad určité formy plesní.
 • Estetická hodnota: Ochoré rastliny často strácajú svoj estetický vzhľad, čo môže byť problém, ak rastliny pestujete pre dekoráciu.
 • Vedecký a ekonomický význam: V prípade pestovania rastlín pre komerčné účely na ich následný predaj alebo ak ide o vedecký výskum, je znalosť chorôb rastlín nevyhnutná pre úspech projektu a udržanie ziskovosti takéhoto projektu.

Ako rozpoznať symptómy chorôb u semienok a sadeníc?

 • Hubové ochorenia: Vyhnite sa ukladaniu semienok do príliš vlhkej pôdy. V prípade potreby použite fungicídne spreje špeciálne určené pre sadenice a semená.
 • Bakteriálne infekcie: Pri sadeničkách použite sterilnú pôdu a zalievanie. Ak je to možné, použite baktericídne spreje, ktoré sú bezpečné pre mladé rastliny.
 • Vírusové ochorenia: Pred výsadbou vždy skontrolujte semená a sadenice na príznaky vírusových infekcií, ako sú deformované listy alebo škvrny. Vírusy sú ťažko liečiteľné, najlepšie je predísť infekcii. Ak je neskoro a zistíte vírusovú nákazu, izolujte rastlinu od ostatných.
 • Škodcovia: Proti škodcom použite bezpečné insekticídy alebo biologické metódy, ako sú predátory, ktoré sa živia škodlivým hmyzom.
 • Stres z presádzania: Presádzajte sadenice opatrne, aby ste minimalizovali poškodenie koreňového systému. Použite stimulátory rastu k podpore rastu.

Látková nerovnováha alebo vážne ochorenie rastlín?

Pri príchode k rastline a zistíte, že sa deje niečo zvláštne, vzniká mnoho otázok a obáv. Hlavná otázka znie: Je to spôsobené nerovnováhou minerálnych látok, ktorú možno ľahko napraviť, alebo ide o vážne ochorenie, ktoré by mohlo ohroziť celú úrodu?

Identifikácia problému

Prvým krokom je správna diagnostika. Príznaky, ako skrátka rast, deformované listy, alebo zmeny vo farbe, môžu byť dôsledkom ochorení alebo nerovnováhy minerálnych látok. Ak ste si istí, že máte správne pH, dodržiavate zalievanie a hnojenie podľa pokynov od výrobcu, je pravdepodobné, že ide o ochorenie rastliny. Na druhej strane, ak máte nekonzistentné zalievanie, nesledujete pH zalievky, alebo ste nedávno zmenili hnojivo a vidíte tie isté príznaky, je pravdepodobnejšie, že ide "len" o nerovnováhu minerálnych látok.

Najčastejšie príznaky ochorení rastlín

Žloutnutie listov

Ak si všimnete, že listy vašich rastlín začínajú žltnúť, mali by ste najprv skontrolovať pH a EC hodnoty pôdy. Žltnutie je najčastejším znakom nedostatku dusíka, ale môže naznačovať aj problémy s príjmom ďalších živín. V tomto prípade odporúčam dôkladne overiť, či hnojíte podľa predpísaných tabuliek od výrobcu. Pre istotu zmerajte pH a EC živného roztoku. 

Škvrny na listoch

Škvrny na listoch sú obvykle ľahko viditeľné a mali by vás okamžite upozorniť. Mohou byť známkou hubových alebo baktériových infekcií a vyžadujú rýchlu akciu, ako je aplikácia fungicídov alebo odstránenie postihnutých listov. Nakazené listy by mali byť odstránené čo najbližšie k stonku, aby sa zabezpečila bezpečnosť odstránenia celého infikovaného listu.

Zakrslý rast

Ak vaše rastliny náhle zastavia rast alebo rastú pomaly, je to jasným znakom, že niečo nie je v poriadku. Obzvlášť ak tento príznak zaznamenáte u rastlín v vegetatívnej fáze, kedy by mali investovať všetku svoju energiu do rastu a bujnenia. Zakrslý rast môže byť spôsobený nedostatkom živín, nedostatočným osvetlením alebo dokonca výnimočne prítomnosťou škodcov.

Vadnutie

Vadnutie rastlín je obvykle spojené s problémami v režime zavlažovania. Ak listy vyzerajú smutne a klesajú, skontrolujte, či nie je pôda príliš suchá alebo naopak prelejovaná. Často sa stáva, že prvou reakciou pestovateľa na zvädnuté listy je okamžité zalievanie rastlín, aby sa spamätali. V takom prípade je však príčinou zvädnutia pravdepodobne prelejovaná rastlina, ktorá nestíha vyparovať nadbytok vlhkosti.

Spálené končeky listov

Keď si všimnete, že končeky listov sú hnedé a vyzerajú, akoby boli spálené, pravdepodobne ide o známku prehnojenia. V takom prípade by ste mali znížiť dávkovanie hnojiva a zvážiť vypláchnutie pôdy.

Ako riešiť symptómy

 • Analýza pôdy a vody: Na odhalenie nerovnováhy v živinách je užitočná analýza pôdy a zalievacej vody. pH hodnota pôdy: Ak je mimo optimálny rozsah pre konkrétnu rastlinu, niektoré živiny môžu byť pre rastlinu neabsorbovateľné.
 • Kontrola pridávaných živín: Podvyživená rastlina má spomalený rast, slabý stonok a málo listov. Naopak, prehnojená rastlina môže mať spálené končeky listov. V týchto prípadoch môže ísť o komplexný problém vo vašom pestovateľskom prostredí a je potrebné kontrolovať pomer svetla/vlhkosti/CO2.
 • Pomer N-P-K: Venujte pozornosť hnojivu, ktoré používate. Skontrolujte pomer dusíka (N), fosforu (P) a draslíka (K) a uistite sa, že zodpovedá potrebám vašej rastliny.
 • Správne zalievanie: Problémy s prehnojením alebo podvyživením môžu súvisieť s nesprávnym zavlažovaním. V tomto bode by som sa vrátil k bodu č. 1.
 • Frekvencia a Množstvo: Udržiavajte konzistentný režim zavlažovania. Príliš veľa vody môže vypláchnuť živiny z pôdy. Neschopnosť rastliny prijímať živiny môže byť spôsobená nesprávnym zavlažovaním a značnými výkyvmi v EC (elektrická vodivosť), ktorá je hlavným ukazovateľom schopnosti rastliny prijímať živiny.

Opatrenia a náprava pre choré rastliny

Žloutnutie listov

Ak si všimnete, že listy vašich rastlín začínajú žltnúť, mali by ste najprv skontrolovať pH a EC hodnoty pôdy. Žltnutie je najčastejším znakom nedostatku dusíka, ale môže naznačovať aj problémy s príjmom ďalších živín. V tomto prípade odporúčam dôkladne overiť, či hnojíte podľa predpísaných tabuliek od výrobcu. Pre istotu zmerajte pH a EC živného roztoku. 

Škvrny na listoch

Škvrny na listoch sú obvykle ľahko viditeľné a mali by vás okamžite upozorniť. Mohou byť známkou hubových alebo baktériových infekcií a vyžadujú rýchlu akciu, ako je aplikácia fungicídov alebo odstránenie postihnutých listov. Nakazené listy by mali byť odstránené čo najbližšie k stonku, aby sa zabezpečila bezpečnosť odstránenia celého infikovaného listu.

Zakrslý rast

Ak vaše rastliny náhle zastavia rast alebo rastú pomaly, je to jasným znakom, že niečo nie je v poriadku. Obzvlášť ak tento príznak zaznamenáte u rastlín v vegetatívnej fáze, kedy by mali investovať všetku svoju energiu do rastu a bujnenia. Zakrslý rast môže byť spôsobený nedostatkom živín, nedostatočným osvetlením alebo dokonca výnimočne prítomnosťou škodcov.

Vadnutie

Vadnutie rastlín je obvykle spojené s problémami v režime zavlažovania. Ak listy vyzerajú smutne a klesajú, skontrolujte, či nie je pôda príliš suchá alebo naopak prelejovaná. Často sa stáva, že prvou reakciou pestovateľa na zvädnuté listy je okamžité zalievanie rastlín, aby sa spamätali. V takom prípade je však príčinou zvädnutia pravdepodobne prelejovaná rastlina, ktorá nestíha vyparovať nadbytok vlhkosti.

Spálené končeky listov

Keď si všimnete, že končeky listov sú hnedé a vyzerajú, akoby boli spálené, pravdepodobne ide o známku prehnojenia. V takom prípade by ste mali znížiť dávkovanie hnojiva a zvážiť vypláchnutie pôdy.

Ako riešiť symptómy

 • Analýza pôdy a vody: Na odhalenie nerovnováhy v živinách je užitočná analýza pôdy a zalievacej vody. pH hodnota pôdy: Ak je mimo optimálny rozsah pre konkrétnu rastlinu, niektoré živiny môžu byť pre rastlinu neabsorbovateľné.
 • Kontrola pridávaných živín: Podvyživená rastlina má spomalený rast, slabý stonok a málo listov. Naopak, prehnojená rastlina môže mať spálené končeky listov. V týchto prípadoch môže ísť o komplexný problém vo vašom pestovateľskom prostredí a je potrebné kontrolovať pomer svetla/vlhkosti/CO2.
 • Pomer N-P-K: Venujte pozornosť hnojivu, ktoré používate. Skontrolujte pomer dusíka (N), fosforu (P) a draslíka (K) a uistite sa, že zodpovedá potrebám vašej rastliny.
 • Správne zalievanie: Problémy s prehnojením alebo podvyživením môžu súvisieť s nesprávnym zavlažovaním. V tomto bode by som sa vrátil k bodu č. 1.
 • Frekvencia a Množstvo: Udržiavajte konzistentný režim zavlažovania. Príliš veľa vody môže vypláchnuť živiny z pôdy. Neschopnosť rastliny prijímať živiny môže byť spôsobená nesprávnym zavlažovaním a značnými výkyvmi v EC (elektrická vodivosť), ktorá je hlavným ukazovateľom schopnosti rastliny prijímať živiny.

Opatrenia a náprava pre choré rastliny

Rozpoznanie, či vaša rastlina trpí nerovnováhou živín alebo chorobou, je kľúčovým prvkom efektívnej liečby. Ak sa ukáže, že problém spočíva v nerovnováhe živín, nemusíte hneď siahať po chemických prostriedkoch na ochranu rastlín. Stačí postupne korigovať dávkovanie hnojív a starostlivo sledovať, ako rastlina reaguje. V prípade, že diagnostika odhalí chorobu, situácia sa stáva vážnejšou a pravdepodobne bude potrebné použiť fungicídy alebo iné liečebné prostriedky. Rýchla diagnostika a okamžitá intervencia sú v takom prípade kľúčové. Každý problém vyžaduje špecifický prístup a chybná diagnóza môže situáciu ešte zhoršiť, preto je dôležité jednať rýchlo a bezchybne.

Ďalšie choroby rastlín, ktoré sa môžu týkať skôr pestovateľov vonkajších rastlín

Ak pestujete rastliny vo vnútri, existuje niekoľko ďalších chorôb a komplikácií, na ktoré by ste mali dbať. Okrem už spomenutých problémov, na ktoré môžete naraziť, tu uvádzame niekoľko ďalších bežných chorôb a komplikácií, ktoré sa môžu týkať aj vonkajších pestovateľov.

 • Plesňová choroba (Botrytis cinerea) Táto pleseň je známa svojou schopnosťou rýchlo sa šíriť, najmä v vlhkom prostredí. Jej prítomnosť často signalizuje hnedenie a usychanie okvetných lístkov.
  • Liečba: Kľúčová je prevencia, ale ak už k nákaze dojde, sú účinné fungicídy.
 • Riasy v hydroponike Zo skúsenosti pestovateľov je známe, že riasy sú častým problémom v hydroponických systémoch, kde majú prístup k svetlu a živinám.
  • Riešenie: Mechanické čistenie, filtrovanie vody a použitie peroxidu vodíka alebo germicídnych svetiel.
 • Plesňa:Tento plesňový problém je známy svojím charakteristickým bielym práškovitým povlakom na listoch, ktorý je ťažko odstrániteľný.
  • Liečba: Prevencia je zásadná, ale ak dôjde k infekcii, fungicídy sú vašou najlepšou voľbou.
 • Pythium a Phytophtora: Najznámejším zástupcom týchto pliesní je pliesen zemiaková. Tento druh choroby napáda predovšetkým korene rastlín a môže viesť k ich odumretiu. Phytophtora infestans, známa ako pliesen zemiaková, je jedným z najznámejších zástupcov. Spôsobuje zatmené listy a deformáciu plodov. Pokročilé štádium vedie k odumretiu rastliny.
  • Liečba: Prípravky obsahujúce prospešný mykorhízny húb Trichoderma sa osvedčili v prevencii aj liečbe. Kontaktne pôsobiace prípravky na báze medi sú ďalšou možnosťou.
 • Čierna paradajka: Tento odolný druh huby uprednostňuje teplé a vlhké prostredie. Mali by ste dbať na pravidelné vetranie pestovateľskej miestnosti ako prevencia tejto chorobe. Väčšinou sa od tejto choroby nezbavíte.
  • Prevencia a Liečba: Odporúča sa pravidelné a dostatočné vetranie skleníka. Chemické postreky zvyčajne nie sú efektívne.
 • Plesňa šalátová: Charakteristické sú žltohnede až žlté škvrny na vonkajších listoch, ktoré neskôr hnedia.
  • Liečba: Aplikácia medi obsahujúcich fungicídov a pravidelné vetranie skleníka.
 • Mšice: Tieto škodce sa zhromažďujú vo veľkých kolóniách a môžu rýchlo poškodiť rastliny.
  • Liečba: Použitie vhod ných insekticídov alebo prirodzených dravcov, ako sú sedmitečné slunéčka.

Ak ste nenašli informácie o chorobe, ktorú hľadáte, srdečne vás zveme do našej kategórie v blogu na tému choroby rastlín a ako ich riešiť. Nájdete tam veľa článkov na rôzne témy, veríme, že nájdete riešenie, ktoré hľadáte.