PAR testy a graf PPFD pre pestovacie osvetlenie SANlight EVO

V súčasnej dobe sa meranie ploch PPFD zaoberá rad výrobcov, ale aj nezávislá média. Grafy PPFD majú rozhodne svoje opodstatnenie. Bohužiaľ, sú takisto veľmi ľahko manipulovateľné a pomerne nepresné. Výsledok merania je napríklad silne ovplyvnený rozlíšením meracej siete. Čím tesnejšia je mriežka, tým lepšie je možné porovnávať rôzne grafy. Bohužiaľ, meranie napríklad 1 000 meracích bodov na jednom štvorcovom metre je časovo veľmi náročné. Preto vám výsledky simulácie poskytujeme tiež vo forme 3D grafu.

Od počiatku existencie systému SANlight obsahuje naše spektrum vlnové dĺžky mimo rozsah PAR. Pri nespočetných interných testoch sme zistili, že napr. farba Far Red má pozitívny vplyv na množstvo úrody. Preto v našich grafoch PPFD vyhodnocujeme množstvo s rozšíreným rozsahom merania od 380 nm do 780 nm, ktorý zahŕňa UV a Far Red. Z tohto dôvodu ich označujeme ako grafy PPFDe, pričom písmeno "e" znamená rozsah vlnových dĺžok emisie.

Plocha pre pestovanie 60 cm x 60 cm

Pre pestebný stan s rozmermi 60 x 60 cm odporúčame osvetlenie pre rastliny SANlight EVO 3-60. Rozmiestnenie svietidla určte orientačne podľa obrázka. 60x60-gross-768x512

Hodnoty PPFDe tu zobrazujeme tiež ako trojrozmerný graf. Na povrchu je svetlo rozložené veľmi rovnomerne s priemernou intenzitou 895 µmol/m²/s. Maximálne dosiahnuté intenzity svetla sú priamo pod svetlom s 1 110 µmol/m²/s. 

 

3d-gebirge-1x-evo-3-60-60x60cm-768x410

PPFDe mapa priestoru 60cm x 60cm

Tu môžete vidieť výsledky skutočného merania. Svietidlo EVO 3-60 bolo namontované do pestebného boxu s bielymi stenami podľa vyššie uvedených špecifikácií. Vďaka priemernému hodnoteniu 895 µmol/m²/s PPFDe je možné túto zostavu používať už v zostavách, kde sa dopĺňa CO2.

 

ppfde-plot-1x-evo-3-60

Výsledné hodnoty spomínanej pestebnej zostavy

  • Spotreba energie: 190 W
  • Priemerná PPFDe: 895 µmol/m²/s
  • Minimálna PPFDe: 664 µmol/m²/s
  • Maximálna PPFDe 1.110 µmol/m²/s
  • Homogenita: 0.74
  • Účinnosť PPFDe = priemerná PPFDe x plocha : výkon....1,7 µmol/J

 

Zdroj: https://www.sanlight.com/en/news/par-test-and-ppfd-plots-of-the-sanlight-evo-series/